Tanken er å nå frem til politikere og andre interessenter med en rask og enkel innføring i hva som særpreger rehabilitering og hvilke tiltak prosjektet anbefaler. Videoene får frem de viktigste poengene fra rapportene. I første omgang er det utarbeidet fire filmsnutter, med 3-6 minutters varighet.