Protokoller fra representantskapsmøter finnes på http://www.indreregion.no